Facilities

ศูนย์รวม ฟิล์มกันรอยสำหรับหน้าจอทัชสกีน ทุกชนิด ทุกแบบ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วย Laser Cutting Machine
กระบวนการผลิตด้วย Laser Cutting Machine
กระบวนการผลิตแบบ Pressing Mechine
ร้าน Maximum มีShop อยู่ที่ ห้างพันทิพย์ ประตูน้ำ บริเวณ ชั้น1, ชั้นM, ชั้น3 และ ชั้น4