เปรียบเทียบฟิล์มชนิดต่างๆ

  • ฟิล์มใสพิเศษ(High Clear Film) พบว่าสีสันไม่ต่างจากเดิม

  • ฟิล์มด้าน(Matte Film) พบว่าแสงจะตกลงไปเพียงเล็กน้อย แต่สังเกตุเห็นได้

  • ฟิล์มตัดแสงสีน้ำเงิน 35% (Blue Light Cut Film 35%) พบว่าสีสันไม่ต่างจากเดิม

  • ฟิล์มตัดแสงสีน้ำเงิน 55% (Blue Light Cut Film 50%) พบว่าสีสันไม่ต่างจากเดิม