Knowledge

ปัญหาแสงสะท้อนบนจอกระจก LED, LCD TV
22/02/2558 20:15
ปัญหาของแสงสะท้อน (Reflection on Screen) บนจอทีวี LCD, LED หรือ Plasma เกิดจากเทคโนโลยีจอสมัยใหม่เพื่อให้รองรับภาพที่คมชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้นในระดับ HD หรือ 4K จึงผลิตจอภาพในลักษณะที่เป็นกระจกเพื่อเพิ่มความคมชัด แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาอีกอย่างนึงขึ้นมาเรียกว่าปัญหาการสะท้อนแสง (Reflection) ซึ่งมาจากที่แสงภายนอกหรือแสงรอบข้างมีความเข้มสูงกว่าความเข้มแสงที่อยู่ภายในจอเกินกว่า 2.5เท่า จะทำให้เกิดปัญหาแสงเงาที่สะท้อนจากจอภาพ ก่อให้เกิดผลเสียมากมายเช่น
Android, iOS และ Windows 8 ต่างกันอย่างไร ?
22/02/2558 20:02
Android, iOS และ Windows 8 ต่างกันอย่างไร ?
แสงสีฟ้า คือ อะไร
22/02/2558 19:51
แสงสีฟ้า คือ สีที่ก่ออันตรายสูงสุดกับดวงตามุนษย์
 วิธีเลือกติดฟิล์มกันรอย แบบไหนดี?
31/05/2557 14:43
เจาะข้อมูลเชิงลึก ในการเลือกฟิล์มกันรอยให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
วิธีผลิตฟิล์มกันรอยแบบต่างๆ
31/05/2557 14:14
การผลิตฟิล์มกันรอย ด้วยวิธีต่างๆ 3 วิธี คือ การผลิตแบบ DIY, การผลิตแบบ Die Cut และการผลิตแบบ Laser Cutting
เปรียบเทียบฟิล์มชนิดต่างๆ
31/05/2557 14:01
ลองนำฟิล์มชนิดต่างๆมาติดฟิล์มเพียงครึ่งจอ แล้วถ่ายรูปเปรียบเทียบกับแม่สี ทั้ง 5 ชนิด คือ ขาว, เขียว, เหลือง, แดง และ น้ำเงิน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของสีสันของจอ เมื่อทำการติดฟิล์มชนิดต่างๆแล้ว
สาธิตวิธีติดฟิล์มกันรอยจอ Smart TV 55
31/05/2557 01:29
สาธิตวิธีติดฟิล์มหน้าจอ Smart TV 55" ด้วยฟิล์มถนอม สายตา Blue Light Cut Film ด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะของ Maximum