Project ติดฟิล์ม Smart TV 55 นิ้ว

การติดตั้งฟิล์มกันรอย จอ LED ขนาด 55"

งานติดตั้งฟิล์มกันรอยขนาดใหญ่ ทางร้าน MAXIMUM เป็นเพียงร้านเดียวในเมืองไทย ที่มีศักยภาพทำได้เพียงผู้เดียวในตอนนี้ โดยสามารถติดตั้งจอ LCD, LED, Plasma โดยมีฟิล์มให้เลือกทั้ง แบบใส, แบบด้าน (เพื่อกันแสงสะท้อน), แบบถนอมสายตา Blue Light Cut, แบบป้องกันการมองเห็4 direction แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า โดยขนาดหน้าจอได้ตั้งแต่ 20 นิ้ว จนถึง 100 นิ้ว ซึ่งเป็นบริการติดตั้งให้ถึงสถานที่ (On Site Service)

เป็น Case On Site Service ของร้าน Maximum เพื่อติดตั้งฟิล์มกันรอย แบบ Blue Light Cut 35% ที่คอนโดลูกค้า ย่านลาดพร้าว ในวันที่ 26 เมษายน 2557 โดยติดตั้งบน Smart TV LG 55" รุ่น 55LM7600-TA ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยใช้พนักงานจำนวน 3คน (จากปกติ 2 คน) 

การดำเนินการ

1. นำฟิล์มมาวัด และตัดตามขนาดหน้าจอ 

2. ทำการปรับขนาด และทำความสะอาดหน้าจอ เพื่อเตรียมในการติดฟิล์ม

3. เริ่มติดโดยเริ่มจากทางมุมบนของหน้าจอก่อน แล้วค่อยๆไล่ไปให้ทั่วหน้าจอ

4. ส่วนที่ยากที่สุดคือ การนำฝุ่นที่ติดค้างอยู่ภายในจอออก และปรับแต่งบริเวณขอบมุมฟิล์ม

5. เสร็จล่ะ