VDO Promote Shop


โฆษณาร้าน Maximum

เป็น คลิป VDO ที่ทำออกมาเพื่อโฆษณาร้าน Maximum ให้ทราบเกี่ยวกับเราว่าเป็นร้านเกี่ยวกับ ฟิล์มกันรอย ที่สามารถ ออกแบบและผลิตฟิล์มกันรอยให้ได้กับอุปกรณ์ทุกรุ่น ได้เพียงร้านเดียวในเมืองไทย