ธีการติดฟิล์มฝาหลังแบบด้าน


แสดงวิธีการติดฟิล์มฝาหลังแบบด้าน โดยใช้น้ำยา โดยฟิล์มแบบด้านของร้าน Maximum จะใช้ฟิล์ม Kodak ใช้ปกป้องกันรอยเวลาลอกไม่มีคราบกาว ข้อดี คือ ไม่จำเป้นเป็นรีดให้เรียบแบบไม่ใช้น้ำยา ทำให้ฟิล์มที่ติดไปไม่มีลายเส้นจากการรีดให้เรียบ อีกทั้งจะติดได้ทนทานนานกว่า วิธีติดแบบแห้ง เนื่องจากการรีดให้เรียบจะทำให้กาวไปอยู่รวมกันที่ขอบฟิล์ม เมื่อเวลาใช้ไปนานๆ จะมีคราวกาวเกาะเลอะเทอะบริเวณขอบ ข้อเสีย คือ ดารใช้น้ำยาลูกค้าส่วนมากจะกลัวมีผลกระทบกับตัวเครื่อง และต้องใช้เวลา 2-3 วันถึงจะแห้ง