วิธีการติดฟิล์มฝาหลังแบบใส 3M


แสดงวิธีการติดฟิล์มฝาหลังแบบใส โดยใช้น้ำยา การติดฟิล์มฝาหลังแบบใช้น้ำยา จะมีข้อดี คือ ไม่จำเป้นเป็นรีดให้เรียบแบบไม่ใช้น้ำยา ทำให้ฟิล์มที่ติดไปไม่มีลายเส้นจากการรีดให้เรียบ อีกทั้งจะติดได้ทนทานนานกว่า วิธีติดแบบแห้ง เนื่องจากการรีดให้เรียบจะทำให้กาวไปอยู่รวมกันที่ขอบฟิล์ม เมื่อเวลาใช้ไปนานๆ จะมีคราวกาวเกาะเลอะเทอะบริเวณขอบ ข้อเสียคือ ดารใช้น้ำยาลูกค้าส่วนมากจะกลัวมีผลกระทบกับตัวเครื่อง และต้องใช้เวลา 2-3 วันถึงจะแห้ง