การผลิตฟิล์มกันรอยภายใน 5 วินาที


การผลิตฟิล์มกันรอย iPhone5s ด้วยเครื่องมือเฉพาะของร้าน Maximum สามารถทำได้ภายใน 5วินาที เท่านั้น www.maximum-film.com